پکیج های تصفیه فاضلاب خاکستری AQUALOOP

 صفحه اصلی محصولات پکیج های تصفیه فاضلاب خاکستری AQUALOOP

پکیج های تصفیه فاضلاب خاکستری AQUALOOP

پکیج های تصفیه فاضلاب خاکستری، محصول کارخانه INTEWA کشور آلمان می باشد. فرآیند تصفیه در این سیستم به ۳ روش

  • روش رشد چسبنده
  • هوادهی عمقی
  • عبور از ممبران

صورت می پذیرد . خروجی این دستگاه برای تمامی مصارف به غیر از شرب قابل استفاده است. ممبران ها قادر هستند که ویروس ها و باکتری ها را تا ۹۹٫۹۹۹ درصد از پساب جدا کرده و آبی عاری از آلودگی و جرم را تحویل بدهند. این سیستم به عنوان تنها دارنده گواهینامه  BS: British Standard  امکان پخش پساب خروجی دستگاه به صورت اسپری در محیط را به ما می دهد.