تونل های دفع پاب

 صفحه اصلی محصولات تونل های دفع پاب

تونل های دفع پاب (جلوگیری از سیلاب)

نفوذ آب باران چرخ طبیعی را حفظ می نماید

معمولا نصب سیستم جمع آوری آب باران توسط قانون الزامی می باشد. با توجه به ساخت و سازهای بی شمار ساختمان ها و جاده ها سیستم تخلیه آب باران می بایست به دقت فعالیت نماید و همچنین خطر سیلاب افزایش می یابد.

سیتم های مدیریت آب باران شرکت گراف از جهات اکولوژیکی و اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می باشد و هزینه جمع آوری آب های سطحی را به شدت کاهش می دهد.

 

 

تونل های نفوذ آب گراف برای محیط های شهری و خصوصی ساخته شده است. این سیستم ها از یک یا بیشتر تونل های مدولار و دو صفحه انتهایی تشکیل شده است و میتواند در یک سطح خوابانیده شود.

  • طراحی منحصر بفرد برای حداقل فضاگیری و استفاده در مناطق شهری و مسکونی
  • سیستم مدولار همراه با دو صفحه انتهایی و مدول های تونلی و قابلیت افزایش سایز در صورت تمایل
  • قابلیت نصب در یک تراز
  • وزن تنها ۱۱ کیلو گرمی برای هر مدول
  • قالبیت تحمل بار تا ۵۹kN/sqm و تحمل وزن کامیون