چربی گیر های تمام اتوماتیک

 صفحه اصلی محصولات چربی گیر های تمام اتوماتیک

در مشاغلی که فاضلاب آغشته به چربی تولید می گردد چربی گیرها می بایست طبق قانون و براساس EN1825,DIN4040-100 برای جلوگیری از آسیب به لوله کشی سیستم فاضلاب نصب گردند. مشاغلی نظیر سوپرهای گوشت، کشتارگاه ها، آشپزخانه ها و کافی شاپ از این موارد می باشد.

برای موارد جلوگیری از بخش بو در فضا چربی گیرهای روی سطح می بایست نصب گردد.

  • نصب آسان
  • تعمیر و نگهداری کم هزینه و بسیار سریع
  • سطح منحنی جهت استفاده در موارد صرفه جویی در فضا
  • کنترل کننده و نمایشگر سطح چربی داخل مخزن
  • تمیز کردن بسیار آسان به واسطه مواد استفاده شده در ساخت مخزنه