پکیج های تصفیه فاضلاب سیاه به روش هوازی SBR با مخازن بتنی

 صفحه اصلی محصولات پکیج های تصفیه فاضلاب سیاه به روش هوازی SBR با مخازن بتنی

پکیج های تصفیه فاضلاب سیاه به روش هوازی SBR با مخازن بتنی

Klaro يکي از شرکت هاي پيشرو در زمينه طراحي و توليد سيستمهاي کنترلي تصفيه فاضلاب مي باشدکه به تازگی به مالکیت کمپانی گراف در آمده و با نوآوری در این محصولات توانسته است نگرش جدیدی در خصوص ساخت اینگونه پکیج ها ایجاد نماید. يکي از اين محصولات که حاصل همکاري دو شرکت Klaro و Graf بوده، پکيج تصفيه فاضلاب Klaro E Professinal است. این پکیج براساس تکنيک SBR طراحي و توليد شده است.

نکته حائز اهميت در اين پکيج ها که با مخازن پلی پرو پیلن ساخته می شود، محدوديت ظرفيت تصفيه است به گونه اي که بالاترين ظرفيت تصفیه برای یک  پکیج ۲۴m3/day (به ازای هر خط خروجی) است و براي ظرفيتهاي بيشتر مي بايست چندين سري از آنها را بکار برد که اين خود باعث افزايش هزينه اوليه در مقايسه با ساير روشها مي گردد.

به همين علت کارشناسان کمپاني Klaro با جايگزين کردن یک مخزن بتني به جاي تعداد زياد مخازن پلي پروپيلن و نيز بهره گيري از سيستم کنترلي و مکانيستم تلمبه ابداعی خود، توانستند سيستمي را توليد نمايند که از يک سو اکثر مزایاي پکيج هاي پلي پروپيلن GRAF را دارد و از سویی ديگر بعلت عدم نياز به تعداد زياد مخازن پلي پروپيلنی، هزينة تمام شدة آن براي تصفيه احجام بالاي فاضلاب، قابل رقابت با ساير روش ها است.

روش بکار رفته در این سيستم SBR بوده و انتقال فاضلاب و لجن بين مخازن با تکنيک air lift انجام می گیرد و همچنين کليه مراحل تصفيه فاضلاب در سيستم Klaro مشابه مراحلي مي باشد که در پکيج هاي Graf انجام مي پذيرد.